50-lecie szkoły PDF Drukuj Email

Zdjęcia z obchodów 50- lecia szkoły 14-17.10.2010

 

 

 

                                                                                                      ***

 

 

 

                                                                                                        ***

 

 

                                                                                                        ***

 

 

                                                                                                         ***

 

 ***
***
***
***
 ***
***
***
***

***
***
***
 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
***
 
***
***
***
***
***

***
***
***

***
 ***
***

***
 
***

***

***
***
***

***

***
***
***

***
***

***
***
 
 

 


Działalność Zespołu Szkół w Donaborowie w

 

okresie 20-lecia istnienia samorządu terytorialnego

 

1990-2010

 

1. Organizacja pracy jednostki

1.1. Rok założenia : 1960 r. (Szkoła Podstawowa w Donaborowie istniała już przed 1664 rokiem).

1.2. Reorganizacja szkoły:

1990- 1996 jako samodzielne jednostki funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Donaborowie z klasami I-VI, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jankowych, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Donaborowie. Obydwa przedszkola mają jeden oddział łączony dla dzieci sześcioletnich i młodszych.

1 marca 1996 powołanie Zespołu Placówek Oświatowych w Donaborowie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Donaborowie, Przedszkole Publiczne w Jankowych, Przedszkole Publiczne w Donaborowie. Od 21 lutego 1997 zmiana nazwy na Zespół Szkół w Donaborowie.

 1 września 1999 przekształcenie Szkoły Podstawowej w Donaborowie o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI. Do obwodu szkoły należą Donaborów i Jankowy.

31.08.2004 likwidacja Publicznego Przedszkola Samorządowego w Jankowych.

1.09.2004 powołanie oddziału przedszkolnego (zerowego) przy Szkole Podstawowej               

 w Donaborowie.

Siedzibą przedszkola w Donaborowie  staje się Szkoła Podstawowa w Donaborowie.

1.3. Liczba oddziałów: sześć + oddział zerowy

1.4. Liczba uczniów:  82

Rok (stan na 1 września)

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Średnia liczba uczniów w oddziale w zaokrągleniu

1989

148

8

19

1990

143

8

18

1991

150

8

19

1992

157

8

20

1993

159

8

20

1994

159

8

20

1995

162

8

20

1996

155

8

19

1997

152

8

19

1998

146

8

18

1999

132

7

20

2000

99

6

17

2001

102

6

17

2002

104

6

17

2003

101

6

17

2004

102

6

17

2005

100

6

17

2006

99

6

17

2007

90

6

15

2008

85

6

14

2009

82

6

14

 

1.5.1. Liczba nauczycieli rok szkolny 2009/10: 12 (w Zespole, w szkole 11)

1.5.2. Liczba pracowników administracyjnych i obsługi rok szkolny 2009/10: 4 (w Zespole, w szkole 3).

2. Wyniki sprawdzianu (wynik szkoły - rok)

 

Rok

Średnia szkoły

2009

22,9

2008

25,4

2007

27,5

2006

29,7

2005

29,5

2004

28,2

2003

31,4

2002

26,3

 

3. Udział w programach, projektach i pozyskane środki lub pomoce np. " Szklanka mleka", pracownia komputerowa, monitoring;

22.12.2000-30.06.2001 projekt ARiMR: podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych  mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-gminnych: 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz skaner za 16 410 zł.

12.12.2001- 30.09.2002  jw.; 4 zestawy komputerowe i drukarka laserowa o łącznej wartości 12 250 zł.

6.12.2002 r.- 31.07.2003  – jw. 2 zestawy komputerowe, drukarka, kserokopiarka, telewizor, magnetowid o łącznej wartości 12 400 zł

15.12. 2003 – 31.07.2004-  jw.;  3 zestawy komputerowe, rzutnik o łącznej wartości  11 370,08 zł.

22.03.2006 – „Pracownia komputerowa dla szkół” o wartości 46 013,15 zł; 10 zestawów komputerowych, drukarka, skaner, projektor multimedialny, notebook, sieć.

Wrzesień- grudzień 2006  projekt  „Aktywizacja wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

23.10 – 19.12. 2008 – projekt: rozwój edukacji na obszarach wiejskich; zadanie: „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”. Aparat cyfrowy 800 zł.

Październik – grudzień 2009 projekt „Radosna Szkoła”. Środku dydaktyczne o zajęć ruchowych o wartości 5985,84, m.in. piłki edukacyjne „Edubal”, materace, tory przeszkód, piłki-skoczki, zestaw do mini koszykówki.

Wrzesień – listopad 2009 – Projekt ekologiczny „Młody człowiek dobrze wie, że ekologia jest OK”.

4. Szczególne osiągnięci szkoły i uczniów (etap wojewódzki, ogólnopolski);

1990 Iwona Janus IV w województwie w tenisie stołowym.

1995 Sławomir Dyla VI miejsce w finale indywidualnych mistrzostw województwa w biegu na 2 000 m.

1996 Małgorzata Lorenc laureatka wojewódzkiego konkursu matematycznego dla uczniów szkól podstawowych

1998 Lidia Woźniak i Beata Brząkała laureatki wojewódzkiego konkursu języka rosyjskiego

         Przemysław Gaska II miejsce w crossach ostrzeszowskich.

1999 Piotr Skiba I miejsce w województwie w biegu na 60 m w kategorii szkół podstawowych, Przemysław Gąska II miejsce w biegu na 2 km.

2001 Mateusz Wrobel laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych

2003 Irmina Drelak wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

5. Inwestycje - rozbudowa obiektów, znaczące remonty (zakres robót, rok wykonania);

1990-1992 wymiana wszystkich okien.

6.11.1997 oddanie do użytku nowych sanitariatów

2000-2005 wymiana podłóg w pomieszczeniach szkolnych oraz instalacji centralnego   ogrzewania.

2004 położenie kostki brukowej przed szkołą;

         usunięcie ostatniego pieca kaflowego (było ich kilkanaście);

2005 kolejna wymiana wszystkich okien w szkole;

2006 wykonanie utwardzonego kostką brukową parkingu przed szkołą;

19.09.2006 oddanie do nowego budynku przedszkola w Donaborowie o wartości 604 712,66 zł (172 m2 powierzchni użytkowej);

sierpień 2008 – wymiana pieca centralnego ogrzewania

2007- 2008 nowy plac zabaw z ogrodzeniem i chodnikami, boisko trawiaste, utwardzona droga wzdłuż szkoły (wartość 150 000 zł);

sierpień 2008 – wymiana pieca centralnego ogrzewania;

czerwiec- sierpień 2009 remont generalny holu (nowe tynki, malowania), nowe schody wejściowe do szkoły;

 

6. Działalność kulturalna na rzecz środowiska lokalnego

6.1. Coroczne występy artystyczne dla mieszkańców w czasie organizowanej w niedzielę choinki szkolnej.

6.2. Występy artystyczne i dekoracje na gminnych lub lokalnych (miejscowych) imprezach z okazji:

6.2.1. Dnia Edukacji Narodowej.

6.2.3.Narodowego Święto Niepodległości.

6.2.4.Wigilii Gminnej.

6.2.5. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6.2.6. Dnia Matki.

6.2.7. Dożynek.

6.2.8. 600- lecia ufundowania kościoła w Donaborowie.

6.2.9. Spotkania Koła Emerytów w Donaborowie.

6.3. Prezentacja artystyczna na „Dniach Baranowa”.

6.4. Wykonywanie stroików na Gminne Śniadanie Wielkanocne.

6.5.Organizacja festynów rodzinnych oraz środowiskowych (np. festyn majowy 1999r.).

6.6. Organizowanie w różnych formach Dnia Babci i Dziadka.

6.7. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora (liczne wycieczki, spotkania).

6.8.Coroczna organizacja Gminnej Olimpiady Świetlic Środowiskowych oraz Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.

6.9. Opieka na d grobami nauczycieli i księży na cmentarzu parafialnym.

6.10. Organizowanie akcji charytatywnej „Adopcja serca” oraz prowadzenie ogniska misyjnego (m.in. jasełka w kościele parafialnym, różaniec misyjny, spotkania z misjonarzem).

6.11. Coroczne organizowanie wieczorku tanecznego.

6.12. Propagowanie wśród mieszkańców  zwyczaju wywieszania flag z okazji świąt narodowych.

6.13. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

6.14. Prowadzenie kursów z zakresu obsługi komputera dla dorosłych mieszkańców.

6.15. Udostępnianie pomieszczeń szkolnych na:

6.15.1  Realizację projektu Fundacji „Wrota Wielkopolski”. „Akademia e-Senior”.

6.15.2 Zebrania rady sołeckiej  lub koła emerytów.

6.15.3. Prelekcje profilaktyczne (np. profilaktyka raka u kobiet).

6.16. Systematyczne organizowanie w Jankowych i w Donaborowie zbiórki segregowanych surowców wtórnych oraz baterii.

6.17. Napisanie pracy  „Dzieje oświaty w Jankowych i Donaborowie”.

6.18. Współpraca dyrektora z OSP i Radą Sołecką w Donaborowie.

6.19 Udział w szkoleniach i wyjazdach organizowanych w ramach  „Odnowy wsi” oraz zorganizowanie spotkania z miejscową młodzieżą w celu określenia jej potrzeb  i opracowywanie stosownych planów.

6.20. Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców lub zakładów pracy: turnieje tenisa stołowego, mecze piłkarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 październik Kraków

 1983 maj Kraków
Westerplatte maj 1985 r.
Malbork 1993
 
Wieliczka 1994 
Zamość 1996
Wieliczka 1997
Kraków 1998
Warszawa 1998
Kraków 2000
Warszawa 2002
Kórnik 2003
Kraków 2004
Złoty Stok 2006
Góry Sowie 2006
 
Szkoła Podstawowa w Donaborowie
Szkoła podstawowa w Donaborowie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting