Nowy rok szkolny - zmiany PDF Drukuj Email

Ten rok szkolny zaczynamy w szczególnych warunkach. Oto najważniejsze  zmiany:

- obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły i przedszkola (z wyjątkiem dzieci 3 letnich w okresie adaptacyjnym);

- klasy nie zmieniają sal lekcyjnych (z wyjątkiem wf-u i informatyki); nauczyciele  zmieniają sale lekcyjne;

-klasy 1-3 mają inny rozkład przerw niż klasy, 4,6, 7, 8;

- wf-y w kl. 6, 7, 8 odbywają bez podziału na chłopcy i dziewczynki;

- świetlica jest tylko dla uczniów klas 1,2, 3, 4;

- przynajmniej do 30 września zawieszona zostaje "szkoła bez zadań domowych" dla kl. 4,6, 7, 8: uczniowie mają 4 godziny mniej, ale za to nauczyciele mogą zadawać prace domowe;

- 1 września (wtorek) uczniowie nie przychodzą do szkoły, jedynie na mszę św do kościoła; uczniowie kasy pierwszej spotkają się w szkole z wychowawczynią p. Anna Margielską; pozostali po Mszy świętej idą do domu; przedszkole od 1 września 2020 (wtorek) pracuje w godzinach 6.45-15.45

- plan lekcji zostanie opublikowany po 13.00 w wtorek września 2020;

- wychowawczynią grupy 3-4 latków jest p. Karolina Andrzejczyk, która dodatkowo prowadzi zajęcia z języka angielskiego w zerówce;

- lekcje w klasie drugiej z edukacji wczesnoszkolnej prowadzi Agnieszka Skapska-Hełka;

- wychowawczynią klasy 4 jest Marta Gruchocka;

- wychowawczynią klasy 8 jest Lidia Wojciechowska;

- języka polskiego w klasie 6 uczy p. Lidia Wojciechowska, a w klasie 4 p. Marta Gruchocka;

- plastyki w klasach 4, 6, 7 uczy p. Anna Margielska.

- matematyki uczy w klasach 4, 6, 7, 8 p. Małgorzata Nikodem.

- fizyki uczy p. .......................................

Pani Karolina Andrzejczyk ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- WPA w Kaliszu (studia dzienne),
specj. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Pracowała w Grębaninie i w Bralinie w charakterze pomocy nauczyciela oraz nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu.

 
Szkoła Podstawowa w Donaborowie
Szkoła podstawowa w Donaborowie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting