Ilu nas jest w roku szkolnym 2020/2021 PDF Drukuj Email

Poniżej liczna dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły oraz liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

A skrócie:

155 dzieci w szkole i w przedszkolu.

17,56 etatów pracowników.

 

 

 

Liczba dzieci Zespół Szkół w Donaborowie 2020/2021

Stan na 1 września 2020

Szkoła Podstawowa

Klasa

Rocznik

Ilość dzieci

chłopcy

dziewczyny

I

2013

12

3

9

II

2012

13

5

8

III

2011

15

5

10

IV

2010

20

11

9

VI

2008/2009

16 (4/12)*

7

9

VII

2007/2008

16 (8/8)*

10

6

VIII

2006/2007

13 (12/1)*

4

9

razem

----

105

45

60

* Druga liczba oznacza ilość dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 6 lat.

Oddział przedszkolny 5-6 latki

Rocznik

Ilość dzieci

chłopcy

dziewczynki

2014r.

6- latki

13

3

10

2015

5-latki

12

8

4

Razem

25

11

14

Przedszkole

 

Ilość dzieci

chłopcy

dziewczyny

2015-5 latki

1

1

0

2016r. -4-latki

14

7

8

2017- 3 latki

10

5

4

Razem przedszkole

25

13

12

RAZEM

przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła

Przedszkole+ oddział przedszkolny

Szkoła

0gółem

155

69

86

Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

 

Liczba osób

W przeliczeniu na pełne etaty

Nauczyciele pełny etat

10

13,56

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (część etatu)

9

Pracownicy obsługi – cały etat

3

4,00

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (cześć etatu)

2
 

 

 
Szkoła Podstawowa w Donaborowie
Szkoła podstawowa w Donaborowie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting