Pomoc materialna na początek roku szkolnego 2020/2021 Drukuj

W załączeniu informacje na temat trzech form pomocy materialnej dla rodzin:
- Dobry Start

- Pomoc w zakresie dożywiania dzieci

- Stypendium socjalne.

Proszę o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w załącznikach oraz o złożenie stosownych wniosków.

Dyrektor.