Przedszkole - procedury bezpieczeństwa Drukuj

W załączeniu "Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Donaborowie" dotycząca ochrony przed zakażeniem kornawirusem SARS-CoV-2.

Poniżej fragmenty procedury dotyczące bezpośrednio postępowania rodziców.

Uwaga! Rodzice nie wchodzą do przedszkola.

 

 

1. Wchodzenie do przedszkola:

1.1. Rodzice (opiekunowie) mają założone maseczki przy wejściu do przedszkola.

1.2. Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą do przedszkola. Pomoc nauczycielki odbiera dziecko, opiekuje się nim w szatni, mierzy temperaturę i zaprowadza do sali przedszkolnej.

1.3. Rodzice w wyjątkowych sytuacjach mogą wejść z dziećmi do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady, jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi zachowując odstęp 2 m w stosunku do innych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

1.4. Jeżeli temperatura ciała przekracza 37,5 dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.

1.5. Dziecko nie wnosi do sali zabawek ani innych zbędnych rzeczy.

1.6. Dziecko po wejściu do sali 3-4 latków pod nadzorem nauczycielki myje ręce, w grupie 5-6 latków czyni to pod nadzorem nauczyciela lub samodzielnie przed wejściem do sali.

1.7. W przypadku podwyższonej temperatury 37,5 lub innych objawów choroby zakaźnej (kaszel, silny katar, temperatura, zmiany na skórze, wymioty, złe samopoczucie dziecka itp) nauczycielka natychmiast wzywa rodzica do odbioru dziecka. Dziecko pod opieką pomocy nauczycielki udaje się do wydzielonego pomieszczenia z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

2. Odbieranie dzieci

2.1. Rodzice (opiekunowie) przychodzący po dzieci mają założone maseczki.

2.2. Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą do przedszkola, sygnalizują zamiar odbioru dziecka dzwonkiem lub telefonem.

2.3. W szatni dzieckiem opiekuje się pomoc nauczycielki - ubiera dziecko, odprowadza do rodzica.

2.4. Dzieci rozchodzą się 15 min. przed rozpoczęciem każdej kolejnej płatnej godziny (12.30 – 12.45; 13.30-13.45; 14.30-14.45, po godz. 15.00 sygnalizują odbiór dzwonkiem lub telefonem w dowolnym momencie).

W ciągu tych 15 min. dzieci będą przygotowywane do opuszczenia przedszkola.

2.5. Jeśli z ważnych powodów rodzic (opiekun) musi wejść do budynku przedszkola wówczas dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz zachowuje dystans min. 2 m od innej osoby.

(...)

1. Obowiązki rodziców (opiekunów):

1.1. Do przedszkola przyprowadzają tylko dzieci zdrowe, tj. nie mające objawów choroby zakaźnej.

1.2. Sami muszą być zdrowi, tj. nie mają objawów choroby zakaźnej.

1.3. Jeżeli dziecko ma stwierdzoną alergię i jej objawy może uczęszczać do placówki w przypadku, kiedy rodzić podpisze stosowne oświadczenie oraz w terminie późniejszym okaże się zaświadczeniem od lekarza alergologa z potwierdzeniem alergii i brakiem przeciwskazań do uczęszczaniem do przedszkola.

1.4. Jeśli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji domowej nie przyprowadzają dziecka do przedszkola.

1.5. Mają założone maseczki (przyłbice).

1.6. W wyjątkowych sytuacjach poruszają się w przedszkolu tylko w szatni z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego dziecka min. 2 m.

1.7. Nie dają dzieciom do przedszkola zabawek, ani innych zbędnych rzeczy.

1.8. Posiadają przy sobie włączony telefon komórkowy przez cały dzień umożliwiający natychmiastowy kontakt w razie konieczności odebrania dziecka z przedszkola. Są zobowiązani do przedstawienia aktualnego numery telefonu oraz podpisania stosownego zobowiązania.

}

Załączniki:
Pobierz (PROCEDURA_NA_2020.09.01.docx)PROCEDURA_NA_2020.09.01.docx[ ]28 Kb