Ubezpieczenie dzieci Drukuj

Koszt ubezpieczenia na ten rok szkolny wynosi 40 zł.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Pieniądze należy przekazać w podpisanych kopertach wychowawcom (dokładnie 40 zł). Wychowawca sprawdza, czy przekazano odpowiednią kwotę, a dziecko na liście  podpisze się, potwierdzając w ten sposób wpłatę (dotyczy uczniów szkoły). Po zakończeniu zbiórki wychowawca przekaże listę i wpłaty do sekretariatu.

Wpłat dokonujemy do 30 września 2020.